Utrecht was de eerste Nederlands plaats waar vieze (vervuilende) dieselauto's niet meer welkom waren in het centrum. Inmiddels zijn Amsterdam, Arnhem en Rotterdam gevolgd. Met camera's houden ze je in de gaten. En sommige camera's zijn mobiel dus sluiproutes verzinnen is lastig.

Het inrijverbod voor het centrum geldt de ene keer (Utrecht) voor personen- en bestelauto's die rijden op diesel van voor 2001 (en vrachtauto's, maar daar hebben we het even niet over). En de andere keer (Arnhem) voor dieselauto's van voor 1 januari 2005.

Amsterdam kijkt naar bestelauto’s, brom- en snorfietsen. En in Rotterdam gaan ze vanaf 1 januari 2020 met deze milieuzone stoppen..

Waarom eigenlijk deze milieuzone? Het blijkt dat oudere dieselmotoren veel vervuilende uitstoot veroorzaken. Je kent het wel: de zwarte troep op je ramen en kozijnen. De luchtkwaliteit is met die uitstoot slecht. Kijk naar steden in China en India voor de gevolgen: veel aandoeningen aan keel- en luchtwegen, veel meer allergien en ongetwijfeld nog meer vervelende gevolgen voor je gezondheid.

Inmiddels staat de hele zone 'onder druk'. De kosten zijn enorm en het resultaat is beperkt succesvol. Andere gemeenten volgen mondjesmaat: Leiden alleen voor vervuilende brom- en snorfietsen; Den Haag voor alle tweetakt brom- en snorfietsen. We blijven de ontwikkelingen volgen.